Bank-klank

The ABN Sound1980 was een roerig jaar. Van Agt was aan de macht en streefde naar een ethisch reveil, Beatrix besteeg onder gejoel de troon en de grens van de economische groei werd hard duidelijk. De heren Stokkermans, Vermeulen, Bakker en Jacobs keken nochtans bijzonder vrolijk. Geen wonder, gezien hun lucratieve schnabbel voor de Algemene Bank Nederland.

Vaste klanten werden beloond met een jazzy niets-aan-de-hand-tune. Het plaatje met de jolige titels ‘Rockin’ Interests’ en ‘Sweet Savings’ heeft vast tot hogere spaartegoeden geleid. Kan een gezellig deuntje misschien het vertrouwen in de huidige bankwereld vergroten?