De jukebox van Bep


In de meeste gezellige cafés wordt muziek gedraaid. In de jaren ’60 gebeurde dit vaak via een jukebox. Zo ook in ‘Café Tante Bep’, waarover de dochter van de kroegbazin memoreert in De Oud Utrechter:

“In het begin heette het café Het Pierement. We hebben er nog een echt pierement uit België voor laten overkomen, maar het heeft er niet zo lang gestaan. Het was een herrie van jewelste, dus maar gauw een jukebox aangeschaft, dat ging beter en de zaak ging toen ‘Café Tante Bep’ heten.”